Acest website foloseste COOKIES. Prin folosirea website-ului, sunteti de acord cu folosirea acestora. - Vezi mai multe - ACCEPT

 

REGULAMENTUL CAMPANIE

Black Friday 2019

1. ORGANIZATOR
Campania este organizată de către S.C. LARIX MOBILA S.R.L., cu sediul social în Reghin, strada Iernuţeni, nr. 56, judeţ Mureş, având CIF RO 1239422, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş sub nr. J26/2430/1992, capital social 400.000 lei, având cont IBAN RO31 INGB 0011 0000 2843 8911, deschis la ING BANK, Ag Tg Mureş, denumit în continuare ORGANIZATOR. Organizatorul va derula Campania pe baza prezentului regulament obligatoriu pentru toti participantii si intocmit in conformitate cu dispozitiile cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata, valabil pentru site-ul www.naturlich.ro


2. PERIOADA CAMPANIEI
Campania începe în data de 15 noiembrie 2019, ora 07.00 şi se va încheia în data de 17 noiembrie 2019, ora 22,00.

3 PRODUSE
In campanie intra toate produsele comercializate pe site-ul www.naturlich.ro si avand eticheta speciala de Black Friday, în limita stocului disponibil. În perioada campaniei, cu scopul păstrării competivității, Organizatorul va acorda discounturi de preț pentru diverse produse și le va semnaliza în mod corespunzător pe etichete, indicând procentul de reducere acordat și /sau prețul final de vânzare care include și TVA. Nu se poate cumula prezenta campanie cu alte reduceri de pret, vouchere sau oferte, indiferent de denumirea acestora. Pentru a beneficia de preturi speciale de Black Friday, oferta este valabila doar pentru livrarile din stoc sau comenzile ferme luate in perioada campaniei, chiar daca perioada de livrare are loc ulterior, cel tarziu in primul trimestru al anului 2020.

5. MECANISMUL CAMPANIEI
La campanie participă orice persoană care comandă sau cumpără in perioada de desfasurare a Campaniei unul sau mai multe produse etichetate ”Black Friday”, in perioada campaniei. Reducerile respective vor fi valabile pe întreaga perioadă a campaniei, astfel: pentru comenzile lansate în perioada campaniei, orice cumpărător beneficiază de prețurile reduse, astfel cum sunt indicate pe etichetă, chiar dacă livrarea efectivă a produselor va avea loc ulterior perioadei de campanie. Nu beneficiază de prețul redus comenzile date anterior, chiar dacă produsele încă nu au fost livrate clienților. Valoarea discountului se ia în calcul la stabilirea pragului de asigurare montaj sau transport, care se asigura conform ofertei afisate in fiecare magazin.

6. MODALITATE DE PLATĂ
Comenzile clientilor lansate in cadrul campaniei se vor achita conform politicii generale a site-ului: in avans prin virament bancar/card bancar sau ramburs sau la livrare .

7. DATE PERSONALE
Protecția datelor cu caracter personal este o prioritate pentru Naturlich, ca si operator de date. În vederea onorarii comenzilor si încheierii, executării sau încetării contractului de vânzare și emiterii de facturi, Operatorul prelucrează diferite tipuri de date cu caracter personal despre clienti (persoane vizate) precum numele, prenumele, adresa de domiciliu și/sau de livrare a produselor, semnătura, numărul de telefon, date privind configurarea încăperii, date privind produsele contractuale și valoarea contractului, adresă de e-mail, în funcție de tipul de produse și servicii comandate/achiziționate de la Operator si alte date, conform politicii interne. Aceste date vor fi folosite strict pentru scopurile enumerate mai sus. In lipsa furnizarii acestor date, Operatorul nu va putea executa contractul si livra produsele.

Datele pesonale sunt prelucrate în legătură cu scopurile de mai sus. In acest sens, numai daca este necesar, Operatorul poate dezvălui o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal către următoarele părți terțe, care acționează ca operatori de date cu caracter personal: furnizorii produselor cumpărate/servicilor subcontractate sau succesorii lor legali (producători, agenți comerciali, furnizori de piese de schimb sau materii prime și materiale), prestatori de servicii (de montaj, de proiectare, de instalare, de expertiză tehnică), transportatori, inclusiv societăți de curierat, autoritatilor care solicită informații legate de dumneavoastră, având temeiuri legale, auditorilor financiari, executori judecătorești, avocați, reprezentanți legali, imputerniciti ai societatii (companii din grupul de societăți, consultanți tehnici, consultanți IT, experți, avocați, companii de curierat, de mentenanța și administrare sisteme informatice, managementul documentelor, suport IT), altor societati din grupul de firme din care face parte Operatorul, sau in alte cazuri, conform procedurii.Datele sunt prelucrate in interiorul UE, cu repsectarea drepturilor persoanelor vizate: dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul de a fi uitat, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul al opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dreptul de a depune o plângere la Autoritea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (dataprotection.ro), dreptul la informare, dreptul la opoziție.

8. DIVERSE
Regulamentul campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, la sediul Organizatorului, din Reghin, str. Iernuteni, nr. 56, cod 545300 sua pe siteul www.naturlich.ro. Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament, acceptandu-l ca atare. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei, cu conditia efectuarii unui anunt public in acest sens, cu cel putin 2 zile inainte de inceperea campaniei.